या कोर्सद्वारे आपण शिकू :

  • अक्षरांची ओळख.
  • शब्द रचना.
  • वाक्य रचना.
  • वाचन कसे करावे.